Energetika.ba
Novosti

”Elektroprivreda RS” duguje 15 miliona ”Elektroprijenosu BiH”

Autor: Energetika.ba
”Elektroprivreda RS” duguje 15 miliona ”Elektroprijenosu BiH”

Vlada Federacije zatražila je od Uprave i Upravnog odbora „Elektroprijenosa BiH“ da poduzmu hitne mjere kako bi naplatila potraživanja od „Elektroprivrede RS“ na ime naknade za korištenje prijenosne mreže, i to u iznosu od 15 miliona KM, saznaje „Dnevni avaz“.

Zaštita imovine

Ovo se navodi u zaključcima Vlade FBiH koji su usvojeni 14. juna na sjednici u Sarajevu, a potpisao ih je federalni premijer Fadil Novalić. O ovom dugu „Elektroprivrede RS“ prema „Elektroprijenosu“ javnost u BiH do sada nije bila obaviještena, a Vlada FBiH ove hitne mjere predlaže kao većinski dioničar „Elektroprijenosa“ i radi zaštite imovine

Vlada FBiH u usvojenim zaključcima navodi da se zahtijeva da se hitno naplate potraživanja u iznosu glavnice od 15.000.000 KM uvećane za kamate, i to putem aktiviranja mjenica kao sredstva osiguranja.

Deponirani novac

Jedan od zaključaka Vlade FBiH jeste i hitno dostavljanje informacije o poduzetim aktivnostima za naplatu potraživanja od „Banke Srpske“, koja je u stečaju, u iznosu od 10.000.000 KM, koje će sadržavati podatke o postupku u kojem je ova banka izabrana za deponiranje sredstava „Elektroprijenosa“.

Od Uprave se traži i informacija o tužbi „Elektroprivrede HZHB“, po kojoj je Sud donio prvostepenu nepravosnažnu presudu i obavezao „Elektroprijenos“ da tužiocu isplati iznos od približno 61 milion maraka.

Okončati imenovanje direktora

Vlada je usvojila i zaključak kojim se zadužuje premijer Novalić, kao punomoćnik FBiH u Skupštini dioničara, da poduzme sve radnje koje su potrebne za okončanje postupka izbora i imenovanja generalnog direktora „Elektroprijenosa“.

Istaknuto je da je to potrebno obaviti uz puno poštivanje principa ravnopravne zastupljenosti konstitutivnih naroda utvrđenog Zakonom o osnivanju kompanije za prijenos električne energije u BiH i Statutom.

Energetika.ba / Avaz