Energetika.ba
Novosti

HOPS od Slovenije otkupljuje dijelove dalekovoda

Autor: Energetika.ba
HOPS od Slovenije otkupljuje dijelove dalekovoda

Na prošlotjednoj sjednici slovenske Vlade odobrena je prodaju Hrvatskoj dijela dalekovoda 400 kV Divača-Melina i 220 kV Divača-Pehlin koji se nalaze na hrvatskom teritoriju.

Dijelovi Elesovih vodova na području Hrvatske bit će uskoro u vlasništvu HOPS-a. Sada je vlasnik prijenosnih vodova je ELES, a obje elektroenergetske linije povezuju elektroenergetske sustave Republike Slovenije i Republike Hrvatske. Cjelokupna linija 400 kV dalekovoda Divača-Melina duga je 64,6 km i ima 196 stupova. Od toga, u Sloveniji stoje 108 stupa, a dva su na području Hrvatske. Cjelokupna duljina 220 kV dalekovoda Divača-Pehlin je 53 km i ima 155 stupova. Eles posjeduje 138 stupova, od čega 81 u Sloveniji i 57 na području Hrvatske.

Prema ugovoru, Hrvatski operator transportnog sustava (HOPS) već djeluje na području Hrvatske, a ELES nema pravo obavljati javne usluge na području Republike Hrvatske. Troškove upravljanja i održavanja određenih dijelova prijenosnih vodova snosi ELES, a time i korisnici slovenskog elektroenergetskog sustava. Stoga je HOPS izrazio svoju spremnost na otkup djelovanja dalekovoda koji prolaze kroz područje Republike Hrvatske i kojima već upravlja.

Nacrt ugovora o prodaji elektroenergetskih vodova pripremljen tako da ne prejudicira označavanje državne granice u prirodi (razgraničenje).

Energetika.ba