Energetika.ba
Novosti

Kia razvija sistem kontrole performansi električnih vozila

Autor: Energetika.ba
Kia razvija sistem kontrole performansi električnih vozila
Izračunavanje najveće dozvoljene mase vozila tokom vožnje znači da se okretni moment električnog vozila prilagođava s ciljem dostizanja što veće što veće pređene razdaljine – maksimalnog iskorištenja procjenjenog preostalog dometa. To smanjuje eventualno proklizavanje točkova i posljedično manje trenja, kada vozilo prevozi manje tereta, čime se povećava komercijalna učinkovitost. Nova tehnologija omogućava i prilagođavanje okretnog momenta topografiji – s obzirom na bruto masu vozila prilagođava količinu okretnog momenta, koja je potrebna za vožnju uzbrdo, što preduzetnicima omogućava smanjenje troškova povezanih s vozilom.

“U grupaciji razvijamo ovu tehnologiju, jer smo svjesni potrebe za drugačijim pristupom, kada se radi o komercijalnoj upotrebi električnih vozila,” rekao je Chae Mo Yang, vođa odjeljenja za razvoj ekološki prihvatljivijih tehnologija. “Spremamo se za budućnost u kojoj ćemo moći ponuditi dostavna električna vozila, koja će optimalno djelovati u bilo kojim uslovima na cesti i bez obzira na masu tereta koji prevoze. I ne samo to – ova vozila će imati i vrlo niske troškove poslovanja.”

Cjenovna konkurentnost budućih lakih dostavnih električnih vozila je ključ do uspjeha za vlasnike malih preduzeća. Uzimajući to u obzir grupacija razvija tehnologiju mjerenja bruto mase vozila upotrebom senzora ubrzanja umjesto senzora mase; to znači da se ovakva tehnologija može koristiti i kod vozila koja nisu opremljena skupim zračnim ovjesom.

Procjena najveće dozvoljene mase upotrebom senzra ubrzanja izračunava se pomoću drugog Newtonovog zakona ili zakona dinamike o vezi između sile, mase i ubrzanja. Ukratko: što je manja masa, a veća sila, koja djeluje na to, veće je ubrzanje vozila. Kada, dakle, pomjeramo predmet konstantnom brzinom, masa predmeta se može izračunati s obzirom na ubrzanje.

Kada se bruto masa vozila izračuna tokom samog procesa vozilo procjenjuje voznu razdaljinu i prilagođava svoj najveći okretni moment. To znači da se procjena raspoloživog dometa vozila temelji na preciznim izračunima trenutne mase i brzine vozila, što je potrebno uzeti u obzir kod troškova i praktične učinkovitosti u komercijalnoj upotrebi.

Kada, na primjer, vozilo prevozi težak teret automatski obavještava vozača o procjeni dometa kako bi pružila dovoljnu napunjenost baterije da sigurno dođe do cilja.

Hyundai Motor Grupacija ulaže puno truda u razvoj ekološki prihvatljivijih dostavnih vozila koja smanjuju emisije štetnih plinova. Prošle godine grupacija je potpisala pismo namjere sa švicarskim preduzećem H2 Energy – sporazum govori o osnivanju zajedničkog preduzeća koje će u narednih pet godina lansirati hiljadu teških teretnih električnih vozila s pogonom na gorive ćelije.

Energetika.ba / Klix.ba