Energetika.ba
Novosti

Operator Terminali FBiH u stanju tehničke spremnosti za vršenje osnovne uloge

Autor: Energetika.ba
Operator Terminali FBiH u stanju tehničke spremnosti za vršenje osnovne uloge

Predsjednik uprave Operator Terminali Federacije BiH Hermedin Zornić izjavio je za Fenu da se aktivno radi na uspostavljanju tehničko-tehnoloških procesa koji dovode kompaniju Operator Terminali Federacije u stanje tehničke spremnosti za vršenje osnovne uloge, a to je skladištenje nafte i naftnih derivata.

- Imamo plan koji je jasno razvojni. U funkciji je dio terminala u Živinicama cca 5.900.000 litara, u početnoj fazi je gradnja terminala u Blažuju cca 42.000.000 litara, glavnim izvedbenim projektom planirana je izgradnja terminala u Bihaću cca 18.300.000 litara, glavnim izvedbenim projektom planirana izgradnja terminala u Mostaru cca 86.000.000 litara i druga faza izgradnje terminala u Živinicama cca 27.000.000 litara - kazao je Zornić.

Izgradnjom i rekonstrukcijom postojećih kapaciteta Operator Terminali u svom strateškom planu ima obavezu ispuniti direktivu Evropske komisije iz 2009.godine (EC 119/09).

- Ukoliko bi u realizaciji ovih ciljeva Uprava društva Operator Terminali Federacije imala određenih poteškoća u realizaciji uspostave tehničko tehnoloških cjelina na terminalima, to bi imalo za posljedicu neispunjavanja obaveza po direktivi EC. Strateški pozicionirati kompaniju Operator Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo u naftnom biznisu u državi Bosni i Hercegovine je težak zadatak, a značaj kompanije je višestruk i značajno utiče na naftni bilans u BiH - kazao je Zornić.

Prema njegovim riječima, preuzimajući obaveze iz Evropske energetske zajednice Bosna i Hercegovina preuzima i obavezu formiranja obaveznih zaliha naftnih derivata radi osiguranja snadbijevanja u slučaju prijetnje energetskoj sigurnosti države BiH. Sve potrebe za naftnim derivatima Bosna i Hercegovina uvozi iz više poznatih izvora snadbjevanja (Hrvatska, Mađarska, Srbija).

Ističe da je osnovni i primarni cilj kompanije Operator Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo osigurati zalihe naftnih derivata u slučaju prijetnji energetskoj sigurnosti Federacije i države Bosne i Hercegovine.

- Osnovne i značajne komponente razvoja kompanije su da značajno doprinosi razvoju naftnog sektora kroz potpunu sanaciju i rekonstrukciju kapaciteta terminala Operatora radi uspostave energetske sigurnosti Federacije Bosne i Hercegovine uz primjenu suvremenih tehničko-tehnoloških standarda i očuvanja okoliša, ispuniti obaveze preuzete članstvom u Energetskoj zajednici i da doprinosi razvojnom putu Bosne i Hercegovine prema EU - kaže Zornić.

Dodaje da u skladu sa Zakonom o naftnim derivatima u Federaciji BiH obaveza Federacije BiH je da poduzme korake koji će dovesti do obnove onoliko kapaciteta, koliko će se odnositi na Federaciju BiH, kada se pitanje zaliha naftnih derivata bude rješavalo na razini Bosne i Hercegovine.

Plan u pogledu pripreme kapaciteta, usaglašen je s Road Map-om Energetske zajednice iz maja 2014. godine.

- Međutim, pitanje zapunjavanja nakon obnavljanja kapaciteta ostaje nerješeno, jer zahtijeva skoro pola milijarde KM, koje se ne mogu osigurati iz postojećeg izvora finansiranja (takse na naftne derivate u iznosu od 0,01 KM/litri goriva), već je potrebno iznaći dodatne izvore finansiranja - upozorava Zornić.

Govoreći o Terminalu Blažuj naglašava da u uslovima naglih promjena na energetskom tržištu, gdje dostupnost energije i sigurnost snadbijevanja postaje ključnim faktorom za privredu, nije teško zaključiti na osnovu dostupnih statističkih podataka, da Terminal Blažuj ima veliki strateški značaj kako za Kanton Sarajevo tako i za Federaciju BiH.

- Dovođenje u funkcionalno stanje Terminala Blažuj nameće se kao najveći prioritet. Investiranje u rekonstrukciju Terminala Blažuj je sve izvjesnije, jer su aktivnosti na upisu prava raspolaganja i vlasništva na ovom terminalu završene. Postojeća projektna dokumentacija (GIP potpune rekonstrukcije terminala Blažuj) nije bila urađena sukladno najnovijim važećim standardima u području sigurnosti skladištenja i zaštite okoliša i zbog toga su urađene izmjene i dopune Glavnog Izvedbenog projekta potpune rekonstrukcije. Osim ovog projekta završen je i Glavni Izvedbeni projekat rekonstrukcije i dogradnje postojećeg objekta upravne zgrade OTF-a. U toku je priprema tenderske dokumentacije za izvođenje radova na potpunoj rekonstrukciji terminala. Također, očekuje se dobijanje upravnog akta –odobrenja za građenje od Federalnog ministarstva prostornog uređenja - pojašnjava Zornić.

Ukupna vrijednost radova na potpunoj rekonstrukciji terminala iznosi 19.518.275,35 KM.

Završetak radova na rekonstrukciji terminala očekuje se krajem 2023. godine.

- Što se tiče Terminala Bihać, Glavni Izvedbeni projekat rekonstrukcije Terminala Bihać uspješno je završen u 2019. godini. Temeljem Glavnog Izvedbenog projekta rekonstrukcije terminala tečnih naftnih derivata objavljen je tender za nabavku radova rekonstrukcije terminala u vrijednosti od 9.700.000,00 KM, tako da je realno očekivati početak radova na rekonstrukciji terminala krajem 2022. godine, a puštanje i završetak radova krajem 2023. godine. Uporedo sa ovom aktivnošću radi se na ishodovanju upravnih akata za građenje-urbanističke suglasnosti i odobrenja za građenje kod nadležne službe Grada Bihaća. Predviđa se uspostavljanje skladišnog prostora od 18.300 m³ - ističe predsjednik uprave Operator Terminali Federacije BiH Hermedin Zornić.

(FENA)