Energetika.ba
Novosti

Poslanici PFBiH nisu podržali smjernice politike za energijsku efikasnost u FBiH

Autor: Energetika.ba
Poslanici PFBiH nisu podržali smjernice politike za energijsku efikasnost u FBiH
Predstavnički dom Federalnog parlamenta na današnjoj vanrednoj sjednici nije dao saglasnost na Odluku o utvrđivanju privremenih smjernica politike za provođenje energijske efikasnosti u Federaciji BiH.

- Budući da je Odluku ranije odobrio Dom naroda bilo je potrebno da je usvoji i Predstavnički dom kako bi bili stvoreni uslovi da sve institucije uključujući velike potrošače distributere pa do krajnjih kupaca mogu da usklade svoje postupanje sa Zakonom o energijskoj efikasnosti i aktima koje je donijela Vlada Federacije BiH - potvrdila je to Feni savjetnica federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Amira Pintul.

Prijevremene smjernice se odnose i na kantone i niže nivoe vlasti s ciljem definisanja pravaca i aktivnosti za realizaciji dugoročnih ciljeva u sektoru energijske efikasnosti.

Ti ciljevi, dodaje Pintul, odnose se na uravnotežen i održiv razvoj energetskog sektora, promovisanje investicija ukjlučivanjem javnog i privatnog sektora, te kroz to i povećanjem broja radnih mjesta.

- S obzirom da se radi o širokom spektru aktivnosti koje pokrivaju cijelu Federaciju Zakonom je predviđena uspostava agencije za energetsku efikasnost što će biti jedna od prioritetnih aktivnosti u narednom periodu - kazala je Pintul.

Za razliku od navedene Odluke na vanrednom zasjedanju Predstavnički dom je podržao Strategiju razvoja drvne industrije Federacije BiH za period 2016 – 2025. godine.

- Ovo je dokument koji do sada Federacija nije imala, te će odrediti razvoj ovog sektora. Nakon svake strategije radimo akcijske planove, u koje uključujemo gospodarske subjekte te revidiramo stanje u navedenoj oblasti - poručio je pomoćnik ministra energije, rudarstva i industrije Marinko Bošnjak.

Dodao je da su također svi relevantni faktori bili uključeni u donošenje Strategije razvoja industrije građevinskog materijala Federacije BiH i Strategije razvoja metalnog i elektro sektora Federacije BiH za period 2016 – 2025., koju su prihvatili poslanici Predstavničkog doma. Dom naroda o ovim strategijama treba se izjasniti na nekom od narednih zasjedanja.

Energetika.ba / FENA