Energetika.ba
Novosti

Radionica o korištenju biomase u proizvodnji električne energije u BiH

Autor: Energetika.ba
Radionica o korištenju biomase u proizvodnji električne energije u BiH

Trenutno u BiH ne postoje postrojenja na biomasu koja isporučuju električnu energiju u mrežu, iako veliki energetski potencijal u ostacima iz poljoprivrede, šumarstva i drvne industrije postoji.

Bosna i Hercegovina se u tom kontekstu obavezala da ispuni brojne ciljeve zadane različitim međunarodnim sporazumima, koje je potpisala, jer drvoprerađivačka industrija predstavlja značajan ekonomski potencijal.

O tome se danas govorilo na radionici “Kogeneracija na biomasu u drvoprerađivačkoj industriji BiH – prilike, barijere i rješenja” u organizaciji GIZ ProRE i USAID EIA projekata, koja je održana posljednjeg dana ovogodišnjeg sajma “Energa”.

Podsjećajući, prije svega, na pomenute obaveze Bosne i Hercegovine i potrebu razvijanja ove industrijske grane Thomas Mitschke, viši savjetnik za bioenergiju GIZ, istakao je i činjenicu da postoji potražnja i za vlastitom proizvodnjom toplote iz biomase.

- Smatrali smo da je ovaj projekat jedan dobar odgovor da se na vrlo efikasan i jako ekonomičan način odgovori na obje te stvari, s jedne strane da se ostvare ti ciljevi koji su zadani, a sa druge da se osigura toplotna energija koja je potrebna za vlastitu potrošnju. Dakle, treba povećati instaliranu snagu koja je proizvedena kroz kogeneraciju iz biomase - kazao je Mitschke.

Radionica je organizovana kako bi se razmotrili određeni aspekti realizacije ovog projekta, a govorilo se o trenutnom stanju, potencijalima biomase, ali i o mogućnostima da se ova oblast unaprijedi.

- Da li, odnosno koliko, BiH drvoprerađivačke industrije već ima, da li već postoje određena postrojenja koja koriste biomasu iz šume, da li postoji potreba za dodatnim postavljanjem takvih postrojenja, šta je u tom smislu potrebno, kakvi su prijedlozi za unaprijeđenjem postojećeg stanja, da li je potrebno raditi nešto na polju zakonodavstva kako bi se ti zakoni prilagodili i bili poticajniji za uspostavljanje takvih postrojenja, samo su neka od pitanja o kojima smo danas razgovarali. Postoji provodivo rješenje, ali treba razmotriti i određene aspekte u smislu dobavljanja sirovine iz šume koja je perspektiva u tom smislu - zaključio je Mitschke.

Radionica je organizovana s ciljem da se iznađu odgovori na ova pitanja, kako bi se povećalo korištenje dostupne biomase, odnosno udio obnovljivih izvora energije u proizvodnji električne energije.

Organizovanje radionice podržali su Privredna/Gospodarska komore FBiH i Privredna komora RS.

Projekat ENERGA se realizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlade KS, Ministarstva privrede KS. Partneri su Vanjskotrgovinska komora BiH, Privredna komora FBiH, dok su sponzori Ured Specijalnog predstavnika EU u BiH, BH Gas, Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju u FBiH, UNDP i USAID, saopćio je Press-tim „Energa 2018“.

Energetika.ba / FENA