Energetika.ba
Sarajevo

Vijeće ministara BiH razmatra izvještaj o energetskoj strategiji

Autor: Energetika.ba
Vijeće ministara BiH razmatra izvještaj o energetskoj strategiji
Foto: FENA

Vijeće ministara BiH će danas održati sjednicu na kojoj će se naći izvještaj o sprovođenju Okvirne energetske strategije BiH do 2035. godine.

Podnosilac izvještaja o sprovođenju energetske strategije je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Vijeću ministara.

Dnevnim redom je obuhvaćena i informacija o realizaciji Odluke o odobravanju sredstava tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za prošlu godinu, čiji je predlagač Ministarstvo vanjskih poslova.

Ministarstvo bezbjednosti je podnosilac prijedloga odluke o imenovanju predstavnika BiH u stalnu mješovitu komisiju za sprovođenje zadataka utvrđenih sporazumima između Vijeća ministara i vlada Srbije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Slovenije, o saradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa, koje su na dnevnom redu.

Predviđeno je da ministri razmotre prijedloge odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Vijeća za djecu BiH, kao i o izmjeni i dopuni Odluke o dodatku na platu državnim službenicima u Ministarstvu sigurnosti i službenicima u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH, kao i prijedlog odluke o prenosu prava vlasništva nad osnovnim sredstvima.

Pred ministrima naći će se i informacija o stanju sigurnosti u BiH za 2022. godinu, informacija o pristupanju BiH Međunarodnom savjetu za masline, te informacija o isteku mandata direktoru i zamjeniku direktora Agencije za sigurnost hrane BiH.

Na dnevnom redu je i zahtjev za određivanje članova Komisije za izbor direktora Fonda za povratak BiH, kao i prijedlozi odgovora na poslanička pitanja, te prijedlog odluke o izmjeni Odluke o uspostavljanju Komisije za saradnju sa NATO-om BiH.

Sjednica je zakazana za 12.00 h.

(Vijesti.ba)