Energetika.ba

Obnovljivi izvori

Hidroenergija

Federalno ministarstvo okoliša i turizma ponovilo upravni postupak izdavanja okolišne dozvole za izgradnju mHE Volujak

Vjetroenergija

Njemački Siemens Energy u velikim gubicima, traži garancije od vlade vrijedne 15 milijardi eura

Vjetroenergija

Vjetroelektrana Ivovik podržala udruženje za zaštitu divljih konja

Hidroenergija

Lakić poručio: Radnici Hidrogradnje neće biti zaboravljeni

Solarna energija

Veliki uspjeh bh. kompanije: Grakop gradnjom solarne elektrane ulazi i u sektor energetike

Vjetroenergija

Vjetroenergija će napajati 23.000 domaćinstava godišnje u UAE

Vjetroenergija

Opskrba energijom: Prvi umjetni energetski otok na svijetu dobio dozvolu za izgradnju

Solarna energija

Vlada RS: Potpisan Sporazum o saradnji sa Rafinerijom ulja Modriča

Solarna energija

SKE na sajmu u Tešnju: Vrhunska oprema za solarne elektrane

Vjetroenergija

Vlada BPK Goražde omogućila dodjelu koncesija za izgradnju solarnih i vjetroelektrana

Solarna energija

Novootvorena solarna termoelektrana u Belgiji, najveća u Evropi

Vjetroenergija

Nijemci planiraju da grade vjetropark u Černobilu

Vjetroenergija

Njemačka kompanija planira graditi vjetropark oko Černobila u Ukrajini

Vjetroenergija

Malta se okreće obnovljivim izvorima

Solarna energija

Na području Gruda počela faza ispitivanja solarne elektrane Petnjik

Vjetroenergija

U Konjicu predstavljena pozitivna praksa Norveške u korištenju potencijala vjetra za proizvodnju struje

Solarna energija

Prošle godine odbijeno oko petine zahtjeva za solarne elektrane u Sloveniji

Vjetroenergija

Norvežani otvorili najveću plutajuću vjetroelektranu na svijetu

Solarna energija

Vlada Brčko distrikta završava izradu pravilnika za izgradnju privatnih solarnih elektrana

Hidroenergija

Turski predsjednik potvrdio dolazak na otvaranje Hidroelektrane Mrsovo