Energetika.ba
"Cijevna 3"

RS nastavlja sa gradnjom mini HE: Nova na rijeci Bosni

Autor: Energetika.ba
RS nastavlja sa gradnjom mini HE: Nova na rijeci Bosni
RS nastavlja sa gradnjom mini HE: Nova na rijeci Bosni / Arhiva

Prije nekoliko dana je u kabinetu ministra energetike i rudarstva Republike Srpske Petra Đokića potpisan Ugovor o ustupanju ugovora o koncesiji za izgradnju i korišćenje male hidroelektrane „Cijevna 3“ na rijeci Bosni.

Ugovor je u ime Vlade Republike Srpske potpisao ministar Đokić sa v.d. direktora preduzeća „Elektro Doboj“ iz Doboja i preduzeća „Elektroprivreda Republike Srpske- obnovljivi izvori energije“ iz Ljubinja Miodragom Mišićem i Sinišom Šišićem.

Ugovor o koncesiji za izgradnju i korištenje male hidroelektrane „Cijevna 3“ na rijeci Bosni je ovim prenesen sa dosadašnjeg koncesionara, preduzeća „Elektro Doboj“ a.d. Doboj, na novog koncesionara, preduzeće „Elektroprivreda Republike Srpske- obnovljivi izvori energije“ d.o.o. za proizvodnju i prodaju električne energije Ljubinje, koje je u potpunosti preuzelo sva prava i obaveze iz ugovora o koncesiji.

Razlog za ustupanje predmetnog ugovora je činjenica da se, u skladu sa Zakonom o električnoj energiji „Elektro Doboj“ kao distributivno preduzeće u sistemu Elektroprivrede, ne može baviti proizvodnjom električne energije zbog čega je dalju realizaciju projekta preuzelo preduzeće „Elektroprivreda Republike Srpske - obnovljivi izvori energije“ iz Ljubinja.

Hidroelektrana „Cijevna 3“ je jedna od osam malih hidroelektrana na rijeci Bosni, čija je izgradnja definisana Prostornim planom Republike Srpske.

Izgradnjom ovih hidroelektrana predviđeno je integralno uređenje, zaštita od poplava i energetsko korišćenje rijeke Bosne.

U realizaciju projekta izgradnje hidroelektrane „Cijevna 3“ je do sada uloženo oko 9 miliona KM. Provedeni su istražni radovi, urađen je najveći dio projektne dokumentacije i dozvola, a u postupku eksproprijacije riješeno je oko 40 % imovinskih odnosa.

Planirana instalisana snaga postrojenja je 13,9 megavata, a godišnje će proizvoditi 69 gigavat-časova električne energije.