Energetika.ba
Novosti

Neum u aprilu domaćin Energetskog samita

Autor: Energetika.ba
Neum u aprilu domaćin Energetskog samita

Centralni događaj energetskog sektora u BiH, Energetski samit, po peti put bit će održan u Neumu od 16. do 18. aprila, a njegova vodeća tema će biti tranzicija energetskog sektora u BiH.

Predstavnici institucija vlasti, međunarodnih organizacija, potencijalni investitori i eksperti, diskutovat će o temama ključnim za razvoj energetskog sektora u BiH: reformi sistema poticaja za obnovljive izvore energije, potencijalu biomase, tržištu električne energije, energetskoj efikasnosti, perspektivi gasnog sektora, te ulozi medija i javnosti u ostvarivanju uspješne tranzicije energetskog sektora, najavili su organizatori.

Kao i prethodnih godina, glavni rezultat konferencije bit će ekspertske preporuke koje će dati smjernice predstavnicima vlasti za kreiranje progresivne politike u energetskom sektoru.

Organizatori petog Energetskog samita su USAID-ov projekat Investiranje u sektor energije (EIA), Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) kroz projekte "Poticanje obnovljivih izvora energije u BiH" i "Poticanje energetske efikasnosti u BiH" te Britanska ambasada Sarajevo, uz pokroviteljstvo Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Državne regulatorne komisije za električnu energiju, Regulatorne komisije za energiju u FBiH i Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

(FENA)