Energetika.ba
Vjetroenergija

Vlada BPK Goražde omogućila dodjelu koncesija za izgradnju solarnih i vjetroelektrana

Autor: Energetika.ba
Vlada BPK Goražde omogućila dodjelu koncesija za izgradnju solarnih i vjetroelektrana

Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde nedavno je na prijedlog Ministarstva za privredu BPK Goražde, usvojila odluku kojom se ovom ministarstvu daje saglasnost za pristupanje dodjeli koncesije za izgradnju solarnih i vjetroelektrana na području tog kantona, putem samoinicijativne ponude.

Resorni ministar Zijad Briga napominje da je u martu stigla samoinicijativna ponuda privrednog subjekta iz inostranstva u kojoj je uz detaljne elaborate iskazana namjera za gradnju više fotonaponskih elektrana na lokalitetima “Jahorina”, “Jahorina 1”, ”Jahorina 2”, “Vranovina” te jedne vjetroelektrane na lokaciji "Kacelj“.

Briga ocjenjuje da bi to vjerovatno bio najveći projekat ove vrste na prostoru BiH kapaciteta preko 800 MWH, a poređenja radi ministar je naveo da je kapacitet HE Višegrad maksimalno 350 MWH godišnje.

- Ono što je bitno za BPK Goražde jeste da bi nakon završetka ovog projekta prihodi kantona po osnovu koncesija bili značajano uvećani, što bi u dobroj mjeri riješilo finansijske probleme koje kanton ima. Primjerice, istovremeno kada je Vlada BPK donijela ovu odluku, na Sokocu je potpisan ugovor isto tako za jednu njemačku kompanij i kako su zvačno objavili, koncesiona naknada opštini Sokolac samo od jedne elektrane trebala bi iznositi oko 800.000 KM godišnje - pojasnio je Briga.

On je napomenuo da je Vlada svojom odlukom resornom ministarstvu dala mogućnost za izdavanje lokacija za izgradnju fotonaponskih elektrana te da svi zainteresovani subjekti svoje prijedloge za dodjelu koncesija, mogu dostaviti na adresu ministarstva

- Vlada je odlukom dala mogućnost Komisiji za koncesije da započne pregovore s preduzećem koje je već zainteresovano, a u međuvremenu i dalje stoji mogućnost da se jave i svi ostali koji su zainteresirani s obzirom da mi imamo velike prostorne kapacitete. Dake, mogu nam se obratiti i izraziti svoje namjere o investicijama ove vrste - kazao je ministar za privredu BPK Goražde.

Energetika.ba