Energetika.ba

Aleksandar Antić

Gas

Antić: Srbija bliža Turskom toku

Gas

Antić: Za gasovod od Bugarske do Mađarske predviđeno 70 miliona eura

Gas

Antić: Turski tok prilika za cijeli region

Nafta

Antić: Srbija ima obavezne rezerve nafte za oko 20 dana

Vjetroenergija

Antić: Dio vjetroparka "Čibuk" ove godine na elektromreži

Novosti

Antić: Ovdje gdje se proizvodi struja za Srbiju, mora mnogo više novca da se vrati u ovaj kraj