Košarac i Nikšić: Zaustaviti gradnju na Trgovskoj gori

Košarac i Nikšić: Zaustaviti gradnju na Trgovskoj gori

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac razgovarao je danas u Sarajevu sa premijerom Federacije BiH Nerminom Nikšićem o proble

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac razgovarao je danas u Sarajevu sa premijerom Federacije BiH Nerminom Nikšićem o problematici izgradnje odlagališta za radioaktivni otpad i istrošeno nuklearno gorivo na Trgovskoj gori.

Sastanku u Vladi Federacije BiH prisustvovali su poslanik Zelenog kluba u Parlamentarnoj skupštini BiH Saša Magazinović i federalni ministar okoliša i turizma Nasiha Pozder, koja će na narednoj sjednici Savjeta ministara BiH biti imenovana u Koordinaciono tijelo za Trgovsku goru.

Sagovornici su konstatovali da je neophodno nastaviti zajedničku borbu institucija na svim nivoima vlasti protiv namjere Hrvatske da na samoj granici sa BiH izgradi odlagalište za radioaktivni otpad i istrošeno nuklearno gorivo.

Na današnjem sastanku istaknuto je da je prethodna Vlada Federacije BiH bila u određenoj vrsti zastoja u odnosu na institucije Republike Srpske kada je u pitanju provođenje aktivnosti iz plana rada Ekspertskog tima za Trgovsku goru.

Navedeno je da se to prvenstveno odnosi na usvajanje entitetskih akcionih planova, te obezbjeđivanje sredstava za provođenje geoloških, hidroloških i seizmoloških istraživanja na teritorijama Republike Srpske i Federacije BiH Srpske, koja će biti pokazatelji uticaja eventualne izgradnje odlagališta na predmetnoj lokaciji.

”Ohrabruje me činjenica da je nova Federalna vlada na jednoj od prvih sjednica usvojila informaciju sa svim preporukama Ekspertskog tima i Koordinacionog tijela, koja se odnosi na neophodnost istraživanja na teritoriji Federacije BiH. Time će Federacija BiH biti u prilici da prati temo aktivnosti institucija Republike Srpske”, rekao je ministar Košarac.

Prihvaćen je takođe model da institucije Republike Srpske finansiraju i vrše istraživanja na teritoriji Republike Srpske, a institucije Federacije BiH na teritoriji ovog entiteta.

”Značajno je i to što je Federacija BiH izdvojila određena sredstva iz budžeta za finansiranje istraživanja u prvoj fazi, te da su opredijeljeni da obezbijede sredstva i u budžetima za naredne godine. Republika Srpska ranije je obezbijedila finansijska sredstva, kao i institucije na nivou BiH”, naveo je ministar Košarac.

On je informisao sagovornike o rezultatima sastanaka koje je imao u vladama Slovenije i Mađarske u vezi sa zbrinjavanjem radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori, ističući da je dobio podršku za stav da bi najbolje rješenje bilo da se radioaktivni otpad i istrošeno nuklearno gorivo odlažu na mjestu na kojem nastaju, odnosno u Nuklearnoj elektrani Krško.

Na današnjem sastanku dogovoreno je da se intenziviraju diplomatske aktivnosti, te da problematika izgradnje spornog odlagališta na Trgovskoj gori bude tema razgovora na međunarodnim konferencijama i sastancima sa inostranim zvaničnicima.

”Usaglasili smo da zajedničkim aktivnostima pokušamo obezbijediti podršku, ne samo Slovenije i Mađarske, nego i drugih zemalja članica EU, kako bi pomogle naporima lokalnih zajednica, institucija Republike Srpske, Federacije BiH i zajedničkog nivoa u borbi protiv izgradnje odlagališta na Trgovskoj gori”, zaključio je ministar Košarac.

 

Energetika.ba