Energetika.ba
Novosti

Nuklearna elektrana Krško ponovo proizvodi električnu energiju

Autor: Energetika.ba
Nuklearna elektrana Krško ponovo proizvodi električnu energiju

Generator Nuklearne elektrane (NE) Krško sinhronizovan je s elektroenergetskom mrežom 18. novembra u 21:37 sati.

Elektrana radi s 28-postotnom snagom koju će postepeno povećavati u skladu sa pogonskim postupcima.

Nakon nezavisne kontrole aktivnosti, ovlaštene organizacije Uprave Republike Slovenije za nuklearnu sigurnost (URSJV) dale su pozitivno mišljenje za puštanje u rad.

U NE Krško podsjećaju kako su četvrtog oktobra u 23:30 sati operateri uočili pojačano propuštanje primarnog rashladnog kruga u zaštitnoj zgradi. Zbog porasta curenja donesena je odluka o preventivnom zaustavljanju elektrane, iako je curenje iznosilo približno 20 posto dopuštenog prema Tehničkim specifikacijama NE Krško u kojima su zapisana pogonska ograničenja.

U petak, šestog oktobra ujutro, reaktor je zaustavljen, a u nedjelju je utvrđeno tačno mjesto curenja na dijelu spojnog cjevovoda reaktorske posude sistema visonaponskog sigurnosnog ubrizgavanja, koji je jedan od sistema zaštitnog hlađenja jezgre.

Nerazorna ispitivanja

"Nuklearna sigurnost nije bila ugrožena tokom događaja jer je curenje bilo u granicama koje dopušta normalan rad elektrane. Nije bilo ispuštanja radionuklida u okoliš. Svi sigurnosni sistemi bili su dostupni. Odaziv opreme i osoblja na događaj bio je u skladu sa projektnim osnovama i očekivanjima", objavljeno je na stranicama NE Krško.

Ubrzo nakon utvrđivanja oštećenja cijevi, NE Krško je započela sa sanacijskim aktivnostima u skladu sa zakonskim propisima i osnovnim standardom za popravak i zamjenu komponenti primarnog sistema. Za pripremu i popravak angažiran je izvorni projektant i dobavljač opreme Westinghouse, uz podršku domaće industrije.

Provedena su nerazorna ispitivanja cjevovoda koji propušta i sličnog cjevovoda na drugom vodu. Na temelju rezultata istraživanja i sličnosti dvaju cjevovoda, NE Krško je odlučila zamijeniti segmente oba cjevovoda od priključka na reaktorskoj posudi do pripadajućeg nepovratnog ventila.

Uslijedile su pripreme za zamjenu cjevovoda koje su uključivale nabavu materijala, angažiranje izvođača, izradu dokumentacije za izvođenje radova, obuku i osposobljavanje radnika za zamjenu cjevovoda s naglaskom na osposobljavanje zavarivača za rad u zahtjevnim uslovima.

Konzervativna mjera

Od početka radova u nadzor su bile uključene i ovlaštene organizacije URSJV-a. Kada su ispunjeni svi uslovi za sigurnu i kvalitetnu zamjenu cjevovoda, pristupilo se uklanjanju segmenata cjevovoda u elektrani te pripremi i montaži novih. Svi radovi su izvedeni pod nadzorom i kontrolom Westinghousea. Prilikom zamjene oba segmenta cjevovoda ugrađeni su novi materijali istih specifikacija kao i originalni materijali. Svi novi zavari pregledani su svim propisanim nerazornim postupcima.

Zaključak NE Krško i ovlaštenih organizacija je da je zamjena segmenata cjevovoda na obje linije sigurnosnog ubrizgavanja u jezgru bila optimalna i konzervativna mjera.

NE Krško je poslala URSJV-u izvještaj i popratna istraživanja o provedenoj analizi nakon kvara i zaustave elektrane. URSJV je potvrdio da je nuklearna elektrana provela sve potrebne i očekivane mjere i time ispunila preduslove za siguran rad.

Nakon toga, vraćen je 121 gorivni element iz bazena istrošenog goriva u reaktorsku posudu i u skladu s pogonskim postupcima nastavljeno je s pripremama za ponovno pokretanje elektrane. Nakon nezavisne kontrole aktivnosti, ovlaštene organizacije URSJV-a dale su pozitivno mišljenje za puštanje u rad.

U sedmicama od zaustavljanja elektrane zaposlenici NE Krško sa stručnim i pouzdanim partnerima, uspješno su odradili sve korektivne radove i elektrana ponovno proizvodi niskougljičnu i ekonomski prihvatljivu električnu energiju, prenosi Energetika-net.

(Energetika.ba)