Energetika.ba

čista energija

C2C

DOE nudi finansiranje i podršku za lokalne zajednice u tranziciji ka čistoj energiji

Zakon stupa na snagu odmah

Kontroverzni zakon o čistoj energiji stupa na snagu u Washingtonu

Dodjeljuje 475 miliona dolara

SAD investira u projekte čiste energije na rudarskim lokacijama

Bez fakultetske diplome

DOE: 24 miliona dolara za obuku radne snage u oblasti čiste energije