Energetika.ba

energetska tranzicija

Ulaganja u projekte

EU ulaže 1,2 milijarde eura u Zapadni Balkan za energetsku tranziciju

Zaštita okoliša

Javni poziv za podršku energetskoj tranziciji u turizmu

Novosti

Energetska tranzicija spora zbog toga što je i dalje fokus na zlatu kao metalu