Energetika.ba
Novosti

Cupać: BiH karakteriziraju visoko energetski neefikasne zgrade

Novosti

Nuklearna elektrana Krško nakon curenja u sistemu ponovo priključena na mrežu

Zaštita okoliša

Troškovi za zaštitu okoliša u 2022. godini iznosili 0,61 posto BDP-a i povećani su za 17,4 posto

Novosti

The Guardian: Hidroelektrana Ulog prijeti da uništi bioraznolikosti Neretve

Zaštita okoliša

WMO: Usporen rast koncentracije ugljikovog dioksida u atmosferi

Nafta

SAD sankcionisao novu grupu kompanija zbog ruske nafte

Novosti

SAD sankcionisale novu grupu kompanija zbog ruske nafte: Meta prijevoznici i osiguravatelji

Novosti

Konjic: Apel da se ne razmatra HDZ-ov prijedlog zakona

Novosti

Federalna Privredna komora osnovala udruženje komunalne privrede i zaštite životne sredine

Novosti

Evropska komisija tužila Hrvatsku zbog direktive o ambalažnom otpadu

Vjetroenergija

Britanija će povećati garancije cijene energije vjetra na moru za 66%

Nafta

Cijene nafte opadaju zbog proizvodnje sirove nafte u SAD-u

Novosti

New York tuži Pepsi zbog ekoloških problema: Ugrožena opskrba vodom, okoliš i javno zdravlje

Novosti

RMU Zenica: Polovinom decembra Program socijalnog zbrinjavanja viška 153 radnika

Solarna energija

Potpisan ugovor o dodjeli koncesija za vjetro i solarne elektrane u BPK Goražde

Nafta

OTF: Uspostava sistema i kapaciteta za zaštitu od poremećaja na tržištu naftnih derivata

Novosti

Beč udružuje snage sa OMV-om za klimatski neutralno grijanje

Nafta

FT: Pokušaj ograničavanja cijene ruske nafte nije uspio

Termoenergija

Italija se odriče loživog ulja i ugljena u elektroenergetici

Zaštita okoliša

Obnova šuma bi iz atmosfere mogla izvući ogromne količine CO2